pozadie


Reklamné predmety
SK

EN

ES

RU

O spoločnosti
Vozový park
Ponuka práce
Kontakty

O spoločnosti:
Rozvoj zamestnancov spoločnosti IMI SPED

      Naša spoločnosť IMI SPED spol. s r.o. bola založená v roku 1993 slovenskými spoločníkmi, doteraz sme výhradne slovenskou spoločnosťou a sme členom skupiny IMI. Od svojho vzniku je našim hlavným predmetom činnosti vykonávanie medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy vlastným vozovým parkom. Všetky vozidla sú vybavené satelitným systémom, ktorý umožňuje online sledovanie polohy vozidiel, zásobu pohonných hmôt a mnoho ďalších funkcií, čo umožňuje reálne riadenie vozidiel v čase, čím dosahujeme vysokú efektívnosť a hospodárnosť využitia vozidiel. Každé vozidlo je vybavené navigačným systémom GPS a mobilným telefónom.

      Z hľadiska geografického, prevádza naša spoločnosť IMI SPED spol. s r.o. približne 60% svojich prepravných výkonov na území štátov EU, približne 35% prepravných výkonov tvoria prepravy medzi Slovenskom a Nemeckom a 5% výkonov uskutočňujeme medzi Slovenskom a Východnou Európou.


Podiel štátov v %:

Európska únia
Slovensko - Nemecko
Východná Európa
60%
35%
5%

      Obrat IMI SPED spol. s r.o. každoročne rastie od 72 tis. eur v roku 1993 až po 6695 tis. eur v roku 2011. Naša predikcia na rok 2014 je 10000 tis. eur. Nárast obratu dosahujeme postupným dopĺňaním vozidlového parku o nové vozidlá. V roku 2009 zaznamenala naša spoločnosť pokles tržieb spôsobený hospodárskou krízou. Napriek tomu sme neboli nútený predčasne ukončiť ani jednu leasingovú zmluvu.


Euro (tisíc) / Rok:


1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
71,6
111,5
157,6
244,6
287,2
373,3
560,9
777,3
1069
1609
1842

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2143
3361
3750
3809
5294
4166
5726
6695
6900
7100
10000

     V roku 2004 získala spoločnosť IMI SPED spol. s r.o. certifikát ISO 9001 : 2001, ktorý pravidelne obhajuje.

      Spoločnosť IMI SPED spol. s r.o. má riadne uzatvorené všetky potrebné druhy poistenia vrátane poistenia CMR na sumu 330 tis. eur na jednu súpravu.Copyright © 2012 megabyte s.r.o. All Rights Reserved.